Jumaat, 8 September 2017

KWAPM

Semua Pengetua,
Sekolah Negeri Perak.

Tuan,
PEMBAYARAN BANTUAN AM PERSEKOLAHAN (BAP) KEPADA MURID TINGKATAN 1 BAGI BANTUAN KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN (KWAPM) TAHUN 2017
Dengan segala hormatnya merujuk perkara di atas.
2. Bersama-sama ini dilampirkan perkara berikut tindakan tuan.
SILA KLIK ATTACHMENT DI BAWAH
            2.1 Surat Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), KPM.800-4/3/10 Jld.23 (15)
                bertarikh 17 Ogos 2017
            2.2 Senarai murid Tingkatan 1 
            2.3 Kadar kelayakan untuk pembayaran KWAPM bagi tahun 2017 kepada murid
                  yang layak adalah RM150.00 setahun bagi Data Sedia Ada, data ekasih dan data
                  murid Orang Asli (DMOA).
           2.4 Surat Skim Potongan Gaji Bulanan Kakitangan Awam Bagi Tabung KWAPM – KPM.100-2/1/1 jld 6 (53) bertarikh 3 Februari 2017

Sekian terima kasih

UNIT HAL EHWAL MURID
SEKTOR PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN

Tiada ulasan: